CHCI MLSAT HNEDMáte dotaz? 603 424 268
(Po – Ne: 7:00 – 15:00)

CHCI MLSAT HNEDMáte dotaz? 603 424 268 (Po – Ne: 7:00 – 15:00)

Vyberte pobočku:
Přihlášení
0 Košík je prázdný
V košíku není ani drobek.

Projekty EU

OLLIES – Projekty EU

Naše společnost Ollies Franchise s.r.o. získala dotační příspěvek v rámci 38. výzvy OP Praha – pól růstu - SC 3.2 Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť na pořízení veškerého vybavení a zařízení pro vznik nového sociálního podniku v Praze, provozující cukrárnu a bistro. Cílem projektu je vytvoření a udržení optimálních podmínek pro zaměstnávání a začleňování osob znevýhodněných na pracovním trhu v regionu hlavního města Prahy.

Název projektu: Sociální podnik – cukrárna a bistro Ollies v Praze

Registrační číslo projektu: CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001159

 

OLLIES – Projekty EU

Společnost Ollies Dorty s. r. o. realizuje projekt s reg. číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011846 spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu. V projektu realizujeme podnikové vzdělávání zaměstnanců, které zvyšuje odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků společnosti.

 

OLLIES – Projekty EU

Tento projekt realizuje spolek Redana, z.s., s partnerskou společností Ollies dorty s.r.o. Projekt zavádí ve firmě Ollies dorty s.r.o. opatření vedoucí ke zlepšení podmínek pro uplatňování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života. Zaváděná opatření vychází z výstupů provedeného genderového auditu. Partneři v projektu navazují na vzájemnou spolupráci v oblasti genderové rovnosti v pracovním prostředí.

 

Pobočky Ollies

Výběr pobočky

Rozvoz

Osobní odběr

Bistro

Bistro je momentálně dostupné pouze pro tyto pobočky:

Rozvoz

Osobní odběr